• ::Annee 2014::MENUS::Semaine 23::

  ::Annee 2014::MENUS::Semaine 23::

    MENUS JUIN SEMAINE 23    
  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
  02 03 04 05 06 07 08
  CANTINE CANTINE   CANTINE CANTINE    


  Salade riz

  Jambon

  Salade riz

   

  Saucisses

  Haricots verts

   

  Roti porc

  Gratin

  dauphinois

   

  Poisson

  Epinards

  Roti de porc

  Gratin

  dauphinois

  Tomates

  coeur de boeuf

  Cotes de porc

  Brocolis

               

  Fougasses

  Salade

  Saucisses

  Frites

  Haricots verts

  Poulet épicés

  Gratin

  courgettes

  Jambon Pays

  Jambon blanc

  Salade

   

  sandwich

  Rillettes

  Mache

  Sandwich

  Salade

  Asperges

  Salade

  Pomme de terre

  Thon

  NOTES            

  Tags Tags : , , , ,